Lợn nái giống

Là sản phẩm của đàn GP có nguồn gốc quỹ gene được nhập khẩu từ các...