LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Hình ảnh nhà máy Thái Dương

 

- 15 năm trải nghiệm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và con giống.


Đã xây dựng 7 dự án trại chăn nuôi lợn giống, qui mô 6.000 nái cụ kỵ và ông bà, 60.000 lợn tổng đàn.


Xây dựng hai nhà máy thức ăn chăn nuôi


Trở thành công ty cung cấp giống tốt nhất Việt Nam nhờ sử dụng công nghệ Herdsman quản lý giống.


Là công ty đầu tiên ứng dụng công nghệ Liquid feeding trong chăn nuôi.


Là công ty đầu tiên sử dụng thức ăn lên men.


Là công ty đầu tiên ứng dụng công nghệ quản lý trại bằng công nghệ Farm – online


Tổng nguồn vốn đã đầu tư trên 600 tỷ đồng vào công nghệ

Share