Tầm nhìn và sứ mệnh

 

TẦM NHÌN

- Sử dụng công nghệ gene và trình độ quản lý giống để trở thành công ty cung cấp lợn giống uy tín nhất Việt Nam.

- Sử dụng công nghệ vi sinh để trở thành công ty cung cấp sản phẩm thức ăn chăn nuôi lên men lớn nhất Việt Nam, sản phẩm hướng đến xuất khẩu trên toàn cầu.

 

SỨ MỆNH

- Lợn giống hướng đến cung cấp 500.000 lợn nái/năm, 5.000 lợn đực/năm

- Hướng đến khách hàng trong nước, và với qui mô đạt từ 1.000 nái/trại trở lên.

- Đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu trên 10 tỷ đô la hàng năm sản phẩm sinh học, tạo sự khác biệt, phù hợp với qui luật phát triển của nhân loại trong thế kỷ 21 “đó là sự trỗi dậy của những nước Châu Á bằng công nghệ sinh học”

- Liên tục nghiên cứu và cải tiến để đưa giá thành sản xuất 1 kg lợn hơi trong nước giảm 30% so với hiện tại bằng việc cải tiến di truyền, sử dụng công nghệ hiện đại chăn nuôi và sử dụng thức ăn lên men. Hướng đến xuất khẩu lợn thịt sang Trung Hoa đạt 30 triệu con/năm.

- Tất cả các nhà máy sản xuất, trại chăn nuôi của Thái Dương và các trại đối tác của Thái Dương sử dụng công nghệ cao, tự động hóa tối thiểu 90%. Tất cả các công nghệ là công nghệ cao và phải có xuất xứ từ châu Âu hoặc là thiết kế từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam.

- Xây dựng tổ chức nhân sự có văn hóa (bao gồm 6 chuẩn mực văn hóa):

1. Tuân thủ tổ chức 4. Hành động có mục tiêu, chiến lược
2. Chấp hành luật pháp 5. Luôn nâng cao kiến thức và kỹ năng

3. Nhất ngôn, nhất quán

6. Hành động theo slogan “hành động cùng trái tim”

 

 

 

 - Xây dựng hệ thống lãnh đạo đạt 7 tiêu chí cơ bản (Trí – Biến – Thức – Dũng – Tin – Tinh – Liêm).

- Triết lý của công ty: Trung thực - Hiệu quả - An toàn là cốt lõi của thành công và trường tồn của kinh doanh và giữ quan hệ khách hàng

 

 

Share