Truyền thông

12/10/2015 - 14:18

Tên vi khuẩn gây bệnh:

03/06/2015 - 11:54

TP - Khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành chăn nuôi trong nước sẽ sớm bị làn sóng thịt ngoại giá rẻ nhấn chìm, nhiều doanh nhân nhận định.