Dòng nái YL

Nái hậu bị YL

100 kg

Là sản phẩm của đàn GP có nguồn gốc quỹ gene được nhập khẩu từ các trang trại giống tốt nhất của Đan Mạch


MỤC ĐÍCH

1.Tạo dòng nai nền thương phẩm ( LY hoặc YL) để lai tạo với lợn Durroc.

2.Đưa năng xuất sinh sản đạt 30 – 35 lợn cai sữa/nái/năm.

PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC GIỐNG

1.Quản lý giống bằng phần mềm chuyên dụng.

2. Được lựa chọn từ các cặp ghép phối có giá trị giống (Index) cao nhất.

3.Kiểm soát được giá trị cận huyết, đồng huyết.

 4.Chọn lọc qua 6 bước nghiêm ngặt.Share