Lợn đực Duroc

Duroc 100

130 kg

Nguồn Gen: Sử dụng dòng thuần giữa Durroc Canada và Đan Mạch


MỤC ĐÍCH

Làm đực để lai tạo với nái LY tạo con lai 3 máu nuôi thịt có:

1.Tăng trọng kg/con/ngày 1.2 – 1.3 .

2.FCR ( kg TĂ/kg Tăng khối lượng) = 2.2 – 2.4.

3.Tỷ lệ nạc lên tới 65%.

4.Màu sắc thịt đỏ tươi.

5.Không bị stress

PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC

1.Quản lý giống bằng phần mềm chuyên dụng.

2.Được lựa chọn từ các cặp ghép phối có giá trị giống (Index) cao nhất.

3.Kiểm soát được giá trị cận huyết, đồng huyết.

 4.Chọn lọc qua 6 bước nghiêm ngặt.

 

 Share