HH dùng cho heo (15 kg-30 kg)

6112S

25 kg

Dòng 6

03213 982 125

Sản phẩm dành cho heo siêu nạc hoặc áp siêu
Share