SJS

Giới thiệu về Thái Dương

Hình ảnh nhà máy Thái Dương

 

- 15 năm trải nghiệm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và con giống.


Đã xây dựng 7 dự án trại chăn nuôi lợn giống, qui mô 6.000 nái cụ kỵ và ông bà, 60.000 lợn tổng đàn.

Sản phẩm nổi bật

Nguồn Gen: Sử dụng dòng thuần giữa Durroc Canada và Đan Mạch
Đậm đặc dành cho heo (TĂ-XC)
Sản phẩm đặc biệt, công nghệ Brill USA
Sản phẩm dành cho heo con sau cai sữa
Là sản phẩm của đàn GP có nguồn gốc quỹ gene được nhập khẩu từ các trang trại giống tốt nhất của Đan Mạch
Hỗn hợp danh cho heo nái mang thai
Sản phẩm sử dụng nấm men SC47
Sản phẩm có bổ sung nấm men SC47