Mixed feed for sows

Số Serial: HH8292

Khối lượng tịnh: 50kg

Màu sắc: Xanh lá

SĐT:(0321) 3 982 125


Thức ăn HH dành cho gà trắng từ 1-12 ngày tuổiShare