Branch companyContact

En-Nhà máy 1

Số 5 – Đại lộ Tự Do – KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Tx. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại:0650 3769 246

Click chuột để xem trên bản đồ
EN-Nhà máy 2

Số 5 – Đại lộ Tự Do – KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Tx. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại:0650 3769 246

Click chuột để xem trên bản đồ
EN-Nhà máy 3

Số 5 – Đại lộ Tự Do – KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Tx. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại:0650 3769 246

Click chuột để xem trên bản đồ
EN-Nhà máy 4

Số 5 – Đại lộ Tự Do – KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Tx. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại:0650 3769 246

Click chuột để xem trên bản đồ
EN-Nhà máy 5

Số 5 – Đại lộ Tự Do – KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Tx. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại:0650 3769 246

Click chuột để xem trên bản đồ
EN-Nhà máy 6

Số 5 – Đại lộ Tự Do – KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Tx. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại:0650 3769 246

Click chuột để xem trên bản đồ